Jord & Täckbark

Jordprodukter för plantering av exempelvis gräsmattor, köksväxter, buskar och träd. Här finns även täckbark som används för att skydda mot frost, torka, snabba temperaturväxlingar och fröogräs.